vua trò chơi yugi oh thủ công

Các bước nạp tiền thủ công

1/ Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại LODE88, chọn "Nạp Tiền" hoặc nhấp vào dấu + góc phải màn hình máy tính

2/ Lấy thông tin tài khoản ngân hàng đại diện của LODE88 từ mục "Ngân Hàng"

Lưu ý: Trước khi chuyển tiền cần đăng nhập vào tài khoản LODE88, kiểm tra mục "Ngân Hàng" để cập nhật số tài khoản mới nhất trước khi chuyển tiền


3/ Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của LODE88
4/ Vào mục "Nạp Tiền" chọn "Nạp Thủ Công" và điền thông tin

Mã giao dịch:

- Nếu bạn chuyển quaATM vui lòng điền "Số Tài Khoản Ngân Hàng của bạn".

- Nếu bạn chuyển bằng hình thứcNộp Tiền mặt tại quầyvui lòng điền "Họ Và Tên người nộp tiền".

- Nếu bạn chuyển quaInternetbankingthì tùy ngân hàng sẽ có "Mã Giao Dịch" khác nhau.